Brad “Tiki Shark” Parker – Tiger Shark Surfing (Velour Giclée)

Brad "Tiki Shark" Parker - Tiger Shark Surfing (Velour Giclée)
velour giclée, signed+ltd. 1/50 30x60 in. $50 each