Simon Kangiser – Small Touches

Simon Kangiser - Small Touches

Resin, Acrylic, Glass, 3D Print, Rhinoceros Beetle, Sugar. 4 x 8 in., $250