Van Saro – Smile

Van Saro - Smile
Oil paint on wood panel, 16 x 24 in., $2,800

Oil paint on wood panel, 16 x 24 in., $2,800