Naoshi – Cake’s Battle, Unshakable Belief

Naoshi – Cake’s Battle, Unshakable Belief

Sand on art board, 20 x 16 in., $800 Sold